Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 3 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 6 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Poznaniu.

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się poprzez system USOS Web (Internet)
  • w semestrze zimowym, w dniach 25 i 26 września 2022(I termin rejestracji) oraz od 28 do 29 września 2023 roku (zmiana grup zajęciowych)
  • w semestrze letnim, w dniach 19 i 20 lutego oraz 22 i 23 lutego 2024 roku.
 2. Spotkanie organizacyjne dla studentów realizujących zajęcia WF w roku akademickim 2023/2024 odbędzie się 22 września br. o godz. 12.00-13.00 w oparciu o aplikację zdalną (Microsoft Teams)
  Dołącz do spotkania (Microsoft Teams)link
  Na spotkaniu studenci zostaną poinformowani m. in o obowiązującej w tym roku akademickim rejestracji na zajęcia WF oraz zasadach zaliczenia przedmiotu. W spotkaniu uczestniczyć będzie: Pani Dyrektor SWFiS – dr Karolina Perz, nauczyciel WF – dr Marek Kruk oraz sekretariat SWFiS – Panie Katarzyna Speth oraz Anna Wieczorek.
 3. Na zajęcia WF obowiązuje rejestracja semestralna.
 4. Rejestracja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitów miejsc w grupach dydaktycznych.
 5. Student rejestruje się poprzez wybranie formy zajęć, terminu, prowadzącego oraz miejsca ich odbywania.
 6. Nieobecność, choroba lub wyjazd w trakcie trwania zapisów nie zwalnia z rejestracji na zajęcia w wyznaczonym terminie przez Internet.
 7. Zajęcia w semestrze zimowym oraz letnim 2023/2024 odbywać się będą w siedzibie Uczelni (obiekty SWfiS).
 8. Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się:
  • w semestrze zimowym – 3 października 2023 roku;
  • w semestrze letnim – 26 lutego 2024.
 9. Student ma możliwość zmiany zajęć, terminu, prowadzącego oraz miejsca ich odbywania (pod warunkiem, że jest wolne miejsce) wyłącznie przez Internet – podczas II terminu rejestracji:
  • w semestrze zimowym , w dniach 28 i 29 września 2023 roku, w godzinach od 8.00 do 22.00;
  • w semestrze letnim, w dniach 22 i 23 lutego 2024 roku, w godzinach od 8.00 do 22.00.
 10. Student może zapisać się tylko na jedne zajęcia WF (zgodnie z planem zajęć swojego Wydziału). Sugerowane godziny wydziałowe
 11. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć WF znajdują się na stronie internetowej www.swfis.amu.edu.pl (m.in. plany zajęć, regulamin zajęć z wychowania fizycznego w roku akademickim 2023/2024, wniosek o przeniesienie zajęć wychowania fizycznego, wniosek o odrobienie zajęć z WF)
 13. Dodatkowych informacji na temat rejestracji na zajęcia WF udziela sekretariat SWFiS: (tel.: 61 829 6401; 6402) oraz e-mail: swfis@amu.edu.pl
 14. Sekcje sportowe KU AZS UAM
  Studentów, którzy prezentują wyższy poziom aktywności i trenowali w klubach czy szkolnych SKS-ach zapraszamy do zasilenia szeregów naszych sekcji sportowych. Spotkanie informacyjne odbędzie się 05.10.2023 r. o godz. 20.00 w oparciu o aplikację zdalną (Microsoft Teams)
  Dołącz do spotkania i zapoznaj się ze szczegółamilink
  Można zapisać się bezpośrednio u trenerów – wykaz wszystkich sekcji znajduje się także na stronie SWFiS i tam można również znaleźć kontakt do trenerów
  sekcji akademickich "https://swfis.amu.edu.pl/?page_id=39
  sekcji wyczynowych https://swfis.amu.edu.pl/?page_id=41
KOGO DOTYCZY REJESTRACJA na zajęcia WF w roku akademickim 2023/2024
Rejestracja dotyczy:
 • studentów I i II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków)
 • studentów I i II roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków)
SZKOŁA / WYDZIAŁ ROK STUDIÓW:
Szkoła Nauk Przyrodniczych
Wydział Biologii II ROK
Szkoła Nauk Ścisłych
Wydział Chemii I ROK II semestr
Wydział Fizyki II ROK
Wydział Matematyki i Informatyki II ROK
Szkoła Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji I ROK
Wydział Psychologii i Kognitywistyki I ROK
Wydział Socjologii I ROK
Szkoła Nauk Humanistycznych
Wydział Archeologii I ROK
Wydział Nauk o Sztuce I ROK
Szkoła Nauk o Języku i Literaturze
Wydział Anglistyki II ROK
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej I ROK
TERMINY REJESTRACJI
Rejestracja na zajęcia WF prowadzone w semestrze zimowym zostanie przeprowadzona w terminie:
 • od 25 września 2023 (godz. 8.00) do 26 września 2023 (godz. 23.00)
Rejestracja na poszczególne zajęcia będzie otwierana w poniedziałek 25 września 2023 r. począwszy od 8.00 co dwie godziny wg następującego harmonogramu:
08.00 - Badminton, Piłka nożna, Piłka nożna z siłownią; Szermierka;
10.00 - Kulturystyka; Pływanie; Taniec; Tenis stołowy;
12.00 - Aerobik; Fitball; Holistyczne ciało; Koszykówka kobiet, Koszykówka mężczyzn; Nauka pływania;
14.00 - Judo kobiet i mężczyzn; MTB-NW; Pilates; Tenis; Unihokej,
16.00 - Joga; TRX; Zajęcia ogólnorozwojowe;
18.00 - Body control; Powerbike; Siatkówka kobiet; Siatkówka Mężczyzn ; Zdrowy kręgosłup;
20.00 - Gimnastyka lecznicza; Pływanie rehabilitacyjne; Samoobrona; Trening funkcjonalny; Zajęcia ogólnorozwojowe i step;
22.00 - Wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi;

II termin rejestracji otwartej na zajęcia WF prowadzone w semestrze zimowym zostanie przeprowadzony wyłącznie przez Internet w terminie od 28 do 29 września 2023 roku.

Rejestracja na zajęcia WF prowadzone w semestrze letnim zostanie przeprowadzona w terminie:
 • od 19 lutego (godz. 8.00) do 20 lutego 2024 (godz. 23.00)
Rejestracja na poszczególne zajęcia zostanie otwarta w dniu 19 lutego 2024 roku (godz. 8.00), zgodnie z poniższym harmonogramem:

08.00 - Badminton, Piłka nożna, Piłka nożna z siłownią; Szermierka;
10.00 - Kulturystyka; Pływanie; Tenis stołowy;
12.00 - Aerobik; Fitball; Holistyczne ciało; Koszykówka kobiet; Nauka pływania;
14.00 - Judo kobiet i mężczyzn; MTB-NW; Pilates; Tenis; Unihokej
16.00 - Joga; Rolkarstwo; Zajęcia ogólnorozwojowe;
18.00 - Body control; Powerbike; Siatkówka kobiet; Siatkówka Mężczyzn ; Zdrowy kręgosłup;
20.00 - Gimnastyka lecznicza; Pływanie rehabilitacyjne; Samoobrona; Trening funkcjonalny; Zajęcia ogólnorozwojowe i step;
22.00- Wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi;

II termin rejestracji otwartej na zajęcia WF prowadzone w semestrze letnim zostanie przeprowadzony wyłącznie przez Internet w terminie od 22 do 23 lutego 2024 roku.
Uwaga!
Studenci z problemami zdrowotnymi lub posiadający orzeczenie o niepełnosprawności zapisują się następujące zajęcia:
 • Wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi
 • Gimnastyka lecznicza
WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WF
Aby zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego student musi:
 • Posiadać konto dostępu do systemu rejestracyjnego nadane w procesie internetowej rejestracji na studia
 • Posiadać żeton obowiązujący w roku akademickim 2023/2024.
Każdemu studentowi uprawnionemu do rejestrowania się na zajęcia WF przyznany zostanie w systemie rejestracyjnym 1 żeton na semestr.
Żetony zostaną przyznane w następujących terminach:
 • na semestr zimowy, do dnia 21 września 2023 roku;
 • na semestr letni, do dnia 15 lutego 2024 roku.
Żeton niewykorzystany w bieżącym semestrze traci ważność. Osoby, którym z różnych przyczyn żeton nie zostanie przyznany powinny skontaktować się z sekretariatem SWFiS.

NIE OBOWIĄZUJĄ ZWOLNIENIA LEKARSKIE
Studenci posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach teoretycznych. Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie SWFiS drogą e-mailową: swfis@amu.edu.pl oraz telefoniczną (tel. 61 829 6401; 6402) w następujących terminach:
 • w semestrze zimowym – od 25 września do 13 października 2023 roku;
 • w semestrze letnim – od 19 lutego do 8 marca 2024 roku.
PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF
O przepisanie oceny> mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali ocenę dobrą lub wyższą.>
W celu przepisania oceny należy wysłać e-maila: swfis@amu.edu.pl; w treści wiadomości podać: nr indeksu, imię i nazwisko oraz uzyskaną wcześniej ocenę (skan dokumentu potwierdzającego ocenę z innej uczelni).
Terminy przepisywania ocen:
 • w semestrze zimowym, od 23 października do dnia 1grudnia 2023 roku;
 • w semestrze letnim, od 25 marca do dnia 30 kwietnia 2024 roku.
WARUNKOWE ZALICZENIE ZAJĘĆ WF
Student, który nie uzyskał zaliczenia – oceny z wychowania fizycznego, nie otrzymuje żetonu i rejestruje się przez mail swfis@amu.edu.pl, telefonicznie 61 829 6401; 6402 lub bezpośrednio w sekretariacie SWFiS (Hala Sportowa UAM ul. Zagajnikowa 9, 61-602 Poznań pok. 202)


INSTRUKCJA ZAPISÓW
Dostęp do instrukcji zapisów na zajęcia wychowania fizycznego można uzyskać poprze znajdujący się po lewej stronie - https://wf1.amu.edu.pl/
POMOC
https://wf.amu.edu.pl/Instrukcja_rejestracji_na_zajecia_WF_2022-2023.pdf