Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 124 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 908 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Poznaniu.

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się poprzez system USOS Web (Internet)
  • w semestrze letnim, w dniach od 16 do 17 lutego oraz od 22 do 23 lutego 2022 roku.
 2. Zajęcia w semestrze letnim 2021/2022, zgodnie z zarządzeniem nr 166/2021/2022 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 odbywać się będą w siedzibie uczelni (obiekty SWFiS).
  Tryb prowadzenie zajęć może się zmienić ze względu na sytuację epidemiczną.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się:
  • w semestrze letnim – 28 lutego 2022 roku.
 4. Rejestracja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitów miejsc w grupach dydaktycznych.
 5. Przed dokonaniem wyboru student powinien zapoznać się z ramowym planem wychowania fizycznego w roku akademickim 2021/2022 oraz listą zajęć WF dedykowanych dla poszczególnych wydziałów.
 6. Student rejestruje się poprzez wybranie formy zajęć, terminu, prowadzącego oraz miejsca ich odbywania.
 7. Nieobecność, choroba lub wyjazd w trakcie trwanie zapisów nie zwalnia z rejestracji na zajęcia w wyznaczonym terminie przez Internet.
 8. Student ma możliwość zmiany zajęć, terminu, prowadzącego oraz miejsca ich odbywania (pod warunkiem, że jest wolne miejsce) wyłącznie przez Internet – II termin rejestracji:
  • w semestrze letnim, w dniach od 22 do 23 lutego 2022 roku, w godzinach od 8.00 do 22.00.
 9. Student może zapisać się tylko na jedne zajęcia WF.
 10. Na zajęcia WF obowiązuje rejestracja semestralna.
 11. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć WF znajduje się na stronie internetowej www.swfis.amu.edu.pl.
 13. Dodatkowych informacji na temat rejestracji na zajęcia WF udziela sekretariat SWFiS (tel.: 61 829 6401; 6402) oraz e-mail: swfis@amu.edu.pl
 14. Sekcje sportowe KU AZS UAM
  Studentów, którzy prezentują wyższy poziom aktywności i uprawiali jakąś dyscyplinę sportu w klubach czy na szkolnych SKSach zapraszamy do zasilenia szeregów naszych sekcji sportowych.
  Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 1.03.2022 r o godz. 20.00 w oparciu o aplikacje zdalną (Microsoft Teams). Dołącz do spotkania i porozmawiaj z trenerem – link
  Można zapisać się bezpośrednio u trenerów- wykaz wszystkich sekcji znajduje się także na stronie SWFiS i tam można znaleźć kontakt do trenerów sekcji akademickich: http://swfis.amu.edu.pl/?page_id=39; oraz sekcji wyczynowych http://swfis.amu.edu.pl/?page_id=41.

NIE OBOWIĄZUJĄ ZWOLNIENIA LEKARSKIE
Studenci posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach teoretycznych pt. "Wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi". Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie SWFiS drogą e-mailową: swfis@amu.edu.pl oraz telefoniczną (tel. 61 829 6401; 6402)

Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie SWFiS w następujących terminach:
 • na zajęcia prowadzone w semestrze letnim - do dnia 4 marca 2022 roku.
PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF
O przepisanie oceny mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali ocenę dobrą lub wyższą.
W celu przepisania oceny należy skontaktować się z sekretariatem SWFiS (swfis@amu.edu.pl), w treści wiadomości podając: nr indeksu, imię nazwisko oraz uzyskaną wcześniej ocenę (skan dokumentu potwierdzającego ocenę z innej uczelni).
 • w semestrze letnim, do dnia 30 kwietnia 2022 roku.
KOGO DOTYCZY REJESTRACJA
Rejestracja dotyczy:
 • studentów I i II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków),
 • studentów I i II roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków),
UWAGA!
W internetowej rejestracji na zajęcia WF nie biorą w ogóle udziału studenci I roku:
 • kierunku Edukacja Elementarna i Wychowania Fizyczne (WSE).
 • Wydziału Biologii, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od II roku studiów,
 • Wydziału Fizyki, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od II roku studiów,
 • Wydziału Anglistyki (specjalizacja tłumaczeniowa i nauczycielska, specjalizacja teatrologiczna), ponieważ rozpoczynają zajęcia z wychowania fizycznego od II roku.
W internetowej rejestracji na zajęcia WF realizowane w semestrze zimowym nie biorą udziału studenci I roku:
 • Wydziału Matematyki i Informatyki, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego w sem. letnim
TERMINY REJESTRACJI

Rejestracja na zajęcia WF prowadzone w semestrze letnim zostanie przeprowadzona w terminie:

od 16 lutego (godz. 8:00) do 17 lutego 2022 (godz. 23:00)

Rejestracja na poszczególne zajęcia zostanie otwarta w dniu 16 lutego 2022 roku (godz. 8.00), zgodnie w poniższym harmonogramem:

08:00 - badminton; piłka nożna z siłownią; szermierka; trening funkcjonalny; piłka nożna;
10:00 - kulturystyka; step; tenis stołowy; rolkarstwo;
12:00 - aerobic; fitball; koszykówka kobiet; koszykówka mężczyzn; holistyczne ciało;
14:00 - judo kobiet i mężczyzn; tenis; pilates, unihokej; marsz trucht bieg - nordic walking;
16:00 - joga; zajęcia ogólnorozwojowe, TRX – zajęcia w oparciu o taśmy;
18:00 - body control; siatkówka kobiet, siatkówka mężczyzn; power bike; zdrowy kręgosłup;
20:00 - aquaaerobik; gimnastyka lecznicza; pływanie; pływanie z zajęciami ogólnorozwojowymi; samoobrona; zajęcia ogólnorozwojowe i step;
22:00 - jogging; nauka pływania; nauka pływania z zajęciami ogólnorozwojowymi; wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi; pływanie lecznicze


Studenci zagraniczni z programu ERASMUS zapisują się na zajęcia e-mailowo: sportdepartment@amu.edu.pl

II termin rejestracji otwartej na zajęcia WF prowadzone w semestrze letnim zostanie przeprowadzona wyłącznie przez Internet w terminie od 22 do 23 lutego 2022 roku.
Uwaga!
Studenci z problemami zdrowotnymi lub posiadający orzeczenie o niepełnosprawności zapisują się na następujące zajęcia:
 • wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi
 • pływanie rehabilitacyjne
 • gimnastyka lecznicza
WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WF

Aby zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego student musi:
 • Posiadać konto dostępu do systemu rejestracyjnego nadane w procesie internetowej rejestracji na studia.
 • Posiadać żeton obowiązujący w roku akademickim 2021/2022.

Każdemu studentowi uprawnionemu do rejestrowania się na zajęcia WF przyznany zostanie w systemie rejestracyjnym 1 żeton na semestr. Żetony zostaną przyznane w następujących terminach:
 • na semestr letni najpóźniej do dnia 15 lutego 2022 r
Żeton niewykorzystany w bieżącym semestrze traci ważność. Osoby, którym z różnych przyczyn żeton nie zostanie przyznany powinny zgłosić się do SWFiS.
INSTRUKCJA ZAPISÓW
Dostęp do instrukcji zapisów na zajęcia wychowania fizycznego można uzyskać poprzez znajdujący się po lewej stronie link "Pomoc".