Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 115 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 277 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Poznaniu.

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się poprzez system USOS Web (Internet) w semestrze letnim, w dniach 19 i 20 lutego 2024 (I termin rejestracji) oraz 22 i 23 lutego 2024 roku. (zmiana grup zajęciowych, II termin)
 2. Na zajęcia WF obowiązuje rejestracja semestralna.
 3. Rejestracja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitów miejsc w grupach dydaktycznych.
 4. Każdemu studentowi uprawnionemu do rejestrowania się na zajęcia WF przyznany zostanie w systemie rejestracyjnym 1 żeton na semestr. (wyjątkiem są studenci Wydziału Chemii kierunki: Chemia i Chemia aplikacyjna, którzy w sem. letnim 2024 mają zaplanowane zajęcia w wymiarze 60h i tym samym otrzymają 2 żetony).
 5. Żetony na semestr letni zostaną przyznane do dnia 13 lutego 2024 roku.
 6. Student rejestruje się poprzez wybranie formy zajęć, terminu, prowadzącego oraz miejsca ich odbywania.
 7. Student może zapisać się tylko na jedne zajęcia WF (zgodnie z planem zajęć swojego Wydziału). Sugerowane godziny wydziałowe
 8. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.
 9. Nieobecność, choroba lub wyjazd w trakcie trwania zapisów nie zwalnia z rejestracji na zajęcia w wyznaczonym terminie przez Internet.
 10. Zajęcia w semestrze letnim 2023/2024 odbywać się będą w siedzibie Uczelni (Obiekty Sportowe UAM).
 11. Zajęcia WF w semestrze letnim rozpoczną się: 26 lutego 2024.
 12. Student ma możliwość zmiany zajęć, terminu, prowadzącego oraz miejsca ich odbywania (pod warunkiem, że jest wolne miejsce) wyłącznie przez Internet – podczas II terminu rejestracji w dniach 22 i 23 lutego 2024 roku, w godz. 8.00 do 22.00.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć WF znajdują się na stronie internetowej www.swfis.amu.edu.pl (m.in. plany zajęć, regulamin zajęć z wychowania fizycznego w roku akademickim 2023/2024; wniosek o przeniesienie zajęć wychowania fizycznego, wniosek o odrobienie zajęć z WF)
 14. Nie obowiązują zwolnienia lekarskie. Studenci posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach teoretycznych (poniedziałek godz. 17.00 w oparciu o aplikację Teams). Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie SWFiS drogą e-mailową: swfis@amu.edu.pl oraz telefoniczną (tel. 61 829 6401; 6402)
 15. Dodatkowych informacji na temat rejestracji na zajęcia WF udziela sekretariat SWFiS:
  (tel.: 61 829 6401; 6402) oraz e-mail: swfis@amu.edu.pl
KOGO DOTYCZY REJESTRACJA na zajęcia WF w roku akademickim 2023/2024
Rejestracja dotyczy studentów I i II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia oraz studentów I i II roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich, zgodnie z poniższą informacją:
SZKOŁA / WYDZIAŁ ROK STUDIÓW:
Szkoła Nauk Przyrodniczych
Wydział Biologii II ROK
Szkoła Nauk Ścisłych
Wydział Chemii I ROK II semestr 60h
Wydział Fizyki II ROK
Wydział Matematyki i Informatyki II ROK
Szkoła Nauk Społecznych
Wydział Prawa i Administracji I ROK
Wydział Psychologii i Kognitywistyki I ROK
Wydział Socjologii I ROK
Szkoła Nauk Humanistycznych
Wydział Archeologii I ROK
Wydział Nauk o Sztuce I ROK
Szkoła Nauk o Języku i Literaturze
Wydział Anglistyki II ROK
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej I ROK
Wydział Etnolingwistyki II ROK
TERMINY REJESTRACJI
Rejestracja na zajęcia WF w semestrze letnim zostanie przeprowadzona w terminie:
I termin od 19 lutego (godz. 8.00) do 20 lutego 2024 (godz. 23.00)
II termin od 22 do 23 lutego 2024 roku

Rejestracja na poszczególne zajęcia zostanie otwarta w dniu 19 lutego 2024 roku (godz. 8.00), zgodnie z poniższym harmonogramem:
08.00 - Badminton; Piłka nożna; Szermierka;
10.00 - Siłownia; Pływanie; Tenis stołowy;
12.00 - Aerobik; Fitball; Holistyczne ciało; Koszykówka, Nauka pływania;
14.00 - Judo kobiet i mężczyzn; NW; Pilates; Tenis; Unihokej
16.00 - Joga; Rolkarstwo; Zajęcia ogólnorozwojowe;
18.00 - Body control; Powerbike; Siatkówka kobiet; Siatkówka Mężczyzn; Siatkówka; Zdrowy kręgosłup;
20.00 - Gimnastyka lecznicza; Pływanie rehabilitacyjne; Samoobrona; Trening funkcjonalny; Zajęcia ogólnorozwojowe i step;
22.00 - Wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi;

Uwaga!
Studenci z problemami zdrowotnymi lub posiadający orzeczenie o niepełnosprawności zapisują się następujące zajęcia:
 • Wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi
 • Gimnastyka lecznicza
WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WF
Aby zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego student musi:
 • Posiadać konto dostępu do systemu rejestracyjnego nadane w procesie internetowej rejestracji na studia
 • Posiadać żeton obowiązujący w semestrze letnim 2024.
Każdemu studentowi uprawnionemu do rejestrowania się na zajęcia WF przyznany zostanie w systemie rejestracyjnym 1 żeton na semestr. (wyjątkiem są studenci Wydziału Chemii kierunki: Chemia i Chemia aplikacyjna, którzy w sem. letnim mają zaplanowane zajęcia w wymiarze 60h i tym samym otrzymają 2 żetony) Żetony zostaną przyznane na semestr letni, do dnia 13 lutego 2024 roku.

Żeton niewykorzystany w bieżącym semestrze traci ważność. Osoby, którym z różnych przyczyn żeton nie zostanie przyznany powinny skontaktować się z sekretariatem SWFiS.

NIE OBOWIĄZUJĄ ZWOLNIENIA LEKARSKIE
Studenci posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach teoretycznych. Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie SWFiS drogą e-mailową: swfis@amu.edu.pl oraz telefoniczną (tel. 61 829 6401; 6402) w następujących terminach:
 • w semestrze letnim – od 19 lutego do 8 marca 2024 roku.
PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF
O przepisanie oceny mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali ocenę dobrą lub wyższą.
W celu przepisania oceny należy wysłać e-maila: swfis@amu.edu.pl; w treści wiadomości podać: nr indeksu, imię i nazwisko oraz uzyskaną wcześniej ocenę (skan dokumentu potwierdzającego ocenę z innej uczelni).
Terminy przepisywania ocen:
 • w semestrze letnim, od 25 marca do dnia 30 kwietnia 2024 roku.
WARUNKOWE ZALICZENIE ZAJĘĆ WF
Student, który nie uzyskał zaliczenia – oceny z wychowania fizycznego, nie otrzymuje żetonu i rejestruje się przez mail swfis@amu.edu.pl, telefonicznie 61 829 6401; 6402 lub bezpośrednio w sekretariacie SWFiS (Hala Sportowa UAM ul. Zagajnikowa 9, 61-602 Poznań pok. 202)


INSTRUKCJA ZAPISÓW
Dostęp do instrukcji zapisów na zajęcia wychowania fizycznego można uzyskać poprze znajdujący się po lewej stronie - https://wf1.amu.edu.pl/
POMOC
https://wf.amu.edu.pl/Instrukcja_rejestracji_na_zajecia_WF_2022-2023.pdf