Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 64 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 73 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Poznaniu.

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się poprzez system USOS Web (Internet)
  • w semestrze zimowym, w dniach 27 i 28 września 2022 (I termin rejestracji) oraz od 3 do 4 października 2022 roku (zmiana grup zajęciowych)
  • w semestrze letnim, w dniach 20 i 21 lutego oraz 23 i 24 lutego 2023 roku.
 2. Zajęcia w semestrze zimowym oraz letnim 2022/2023 odbywać się będą w siedzibie uczelni (obiekty SWFiS). Tryb prowadzenie zajęć może się zmienić ze względu na sytuację epidemiczną.
 3. Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się:
  • w semestrze zimowym - 5 października 2022 roku
  • w semestrze letnim – 27 lutego 2022 roku
 4. Zapraszamy 26.09.2022 na spotkania informacyjne dotyczące organizacji sportu na UAM zgodnie z HARMONOGRAM DLA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW - Dołącz do spotkania (Microsoft Teams). - link
 5. Informacje dotyczące zajęć z WF zostaną omówione na Wydziałach podczas Dnia Studenta I roku
 6. Rejestracja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitów miejsc w grupach dydaktycznych.
 7. Student rejestruje się poprzez wybranie formy zajęć, terminu, prowadzącego oraz miejsca ich odbywania.
 8. Nieobecność, choroba lub wyjazd w trakcie trwanie zapisów nie zwalnia z rejestracji na zajęcia w wyznaczonym terminie przez Internet.
 9. Student ma możliwość zmiany zajęć, terminu, prowadzącego oraz miejsca ich odbywania (pod warunkiem, że jest wolne miejsce) wyłącznie przez Internet – II termin rejestracji:
  • w semestrze zimowym, w dniach 3 i 4 października 2022 roku, w godzinach od 8.00 do 22.00;
  • w semestrze letnim, w dniach 23 i 24 lutego 2022 roku, w godzinach od 8.00 do 22.00.
 10. Student może zapisać się tylko na jedne zajęcia WF.
 11. Na zajęcia WF obowiązuje rejestracja semestralna.
 12. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące zajęć WF znajdują się na stronie internetowej www.swfis.amu.edu.pl. min. (plany zajęć, regulamin zajęć z wychowania fizycznego w roku akademickim 2022/23; wniosek o przeniesienie zajęć wychowania fizycznego)
 14. Dodatkowych informacji na temat rejestracji na zajęcia WF udziela sekretariat SWFiS (tel.: 61 829 6401; 6402) oraz e-mail: swfis@amu.edu.pl
 15. Sekcje sportowe KU AZS UAM
  Studentów, którzy prezentują wyższy poziom aktywności i uprawiali jakąś dyscyplinę sportu w klubach czy na szkolnych SKSach zapraszamy do zasilenia szeregów naszych sekcji sportowych.
  Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 06.10.2022 r o godz. 20.00 w oparciu o aplikacje zdalną (Microsoft Teams). Dołącz do spotkania i porozmawiaj z trenerem – link
  Można zapisać się bezpośrednio u trenerów- wykaz wszystkich sekcji znajduje się także na stronie SWFiS i tam można znaleźć kontakt do trenerów sekcji akademickich: http://swfis.amu.edu.pl/?page_id=39; oraz sekcji wyczynowych http://swfis.amu.edu.pl/?page_id=41.

KOGO DOTYCZY REJESTRACJA
Rejestracja dotyczy:
 • studentów I i II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków),
 • studentów I i II roku studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków),
UWAGA!
W internetowej rejestracji na zajęcia WF nie biorą w ogóle udziału studenci I roku:
 • kierunku Edukacja Elementarna i Wychowania Fizyczne (WSE).
 • Wydziału Biologii, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od II roku studiów,(z wyjątkiem kierunku Bioinformatyka, ponieważ rozpoczynają zajęcia w sem. letnim na I roku studiów),
 • Wydziału Fizyki, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego od II roku studiów,
 • Wydziału Anglistyki (specjalizacja tłumaczeniowa i nauczycielska, specjalizacja teatrologiczna), ponieważ rozpoczynają zajęcia z wychowania fizycznego od II roku.
W internetowej rejestracji na zajęcia WF realizowane w semestrze zimowym nie biorą udziału studenci I roku:
 • Wydziału Matematyki i Informatyki, ponieważ rozpoczynają zajęcia wychowania fizycznego w sem. letnim
TERMINY REJESTRACJI

Rejestracja na zajęcia WF prowadzone w semestrze zimowym zostanie przeprowadzona w terminie:

od 27 września 2022 (godz. 8.00) do 28 września 2022 (godz. 23.00)

Rejestracja na poszczególne zajęcia będzie otwierana w wtorek 27 września 2022 r. począwszy od 8:00 co dwie godziny wg następującego harmonogramu:

08:00 - badminton; piłka nożna z siłownią; szermierka; trening funkcjonalny; piłka nożna;
10:00 - kulturystyka; step; taniec; tenis stołowy; atletyka terenowa,
12:00 - aerobic; fitball; koszykówka kobiet; koszykówka mężczyzn; holistyczne ciało,
14:00 - judo kobiet i mężczyzn; tenis; Pilates, unihokej; MTB-NW, pływanie rehabilitacyjne;
16:00 - joga; zajęcia ogólnorozwojowe, TRX, siatkonoga,
18:00 - body control; siatkówka kobiet, siatkówka mężczyzn; Powerbike; zdrowy kręgosłup,
20:00 - gimnastyka lecznicza; pływanie; samoobrona; zajęcia ogólnorozwojowe i step,
22:00 - nauka pływania; wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi, rugby


Studenci zagraniczni z programu ERASMUS zapisują się na zajęcia e-mailowo: sportdepartment@amu.edu.pl

II termin rejestracji otwartej na zajęcia WF prowadzone w semestrze zimowym zostanie przeprowadzona wyłącznie przez Internet w terminie od 3 do 4 października 2022 roku.
Rejestracja na zajęcia WF prowadzone w semestrze letnim zostanie przeprowadzona w terminie:

od 20 lutego (godz. 8:00) do 21 lutego 2023 (godz. 23:00)

Rejestracja na poszczególne zajęcia będzie otwierana w wtorek 20 lutego 2023 r. począwszy od 8:00 co dwie godziny wg następującego harmonogramu:

08:00 - badminton; piłka nożna z siłownią; szermierka; trening funkcjonalny, piłka nożna
10:00 - kulturystyka; step; taniec; tenis stołowy; atletyka terenowa
12:00 - aerobic; fitball; koszykówka kobiet; koszykówka mężczyzn; holistyczne ciało,
14:00 - judo kobiet i mężczyzn; tenis; Pilates, unihokej; MTB-NW;
16:00 - joga; zajęcia ogólnorozwojowe, TRX; rugby, rolkarstwo, siatkonoga
18:00 - body control; siatkówka kobiet, siatkówka mężczyzn; Powerbike; zdrowy kręgosłup,
20:00 - gimnastyka lecznicza; pływanie; pływanie rehabilitacyjne; samoobrona; zajęcia ogólnorozwojowe i step,
22:00 - nauka pływania; wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi


Studenci zagraniczni z programu ERASMUS zapisują się na zajęcia e-mailowo: sportdepartment@amu.edu.pl

II termin rejestracji otwartej na zajęcia WF prowadzone w semestrze letnim zostanie przeprowadzona wyłącznie przez Internet w terminie od 23 do 24 lutego 2023 roku.
Uwaga!
Studenci z problemami zdrowotnymi lub posiadający orzeczenie o niepełnosprawności zapisują się na następujące zajęcia:
 • wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi
 • gimnastyka lecznicza
WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WF

Aby zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego student musi:
 • Posiadać konto dostępu do systemu rejestracyjnego nadane w procesie internetowej rejestracji na studia.
 • Posiadać żeton obowiązujący w roku akademickim 2022/2023.

Każdemu studentowi uprawnionemu do rejestrowania się na zajęcia WF przyznany zostanie w systemie rejestracyjnym 1 żeton na semestr. Żetony zostaną przyznane w następujących terminach:
 • na semestr zimowy, do dnia 26 września 2022 roku
 • na semestr letni do dnia 17 lutego 2023 roku
Żeton niewykorzystany w bieżącym semestrze traci ważność. Osoby, którym z różnych przyczyn żeton nie zostanie przyznany powinny zgłosić się do SWFiS.
NIE OBOWIĄZUJĄ ZWOLNIENIA LEKARSKIE
Studenci posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach teoretycznych . Zapisy na zajęcia odbywają się w sekretariacie SWFiS drogą e-mailową: swfis@amu.edu.pl oraz telefoniczną (tel. 61 829 6401; 6402) w następujących terminach:
 • w semestrze zimowym - od 27 września do 14 października 2022 roku;
 • w semestrze letnim – od 20 lutego do 10 marca 2023 roku.
PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF
O przepisanie oceny mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali ocenę dobrą lub wyższą.
W celu przepisania oceny należy wysłać e-maila do sekretariatu SWFiS (swfis@amu.edu.pl), w treści wiadomości podać: nr indeksu, imię nazwisko oraz uzyskaną wcześniej ocenę (skan dokumentu potwierdzającego ocenę z innej uczelni).
Terminy przepisywania ocen:
 • w semestrze zimowym, od 24 października do dnia 30 listopada 2022 roku;
 • w semestrze letnim, od 27 marca do dnia 30 kwietnia 2023 roku.
WARUNKOWE ZALICZENIE ZAJĘĆ WF
Student, który nie uzyskał zaliczenia – oceny z wychowania fizycznego, nie otrzymuje żetonu i rejestruje się przez mail swfis@amu.edu.pl, telefonicznie 61 829 6401; 6402 lub bezpośrednio w sekretariacie SWFiS (Hala Sportowa UAM ul. Zagajnikowa 9 , 61-602 Poznań pok. 202)
INSTRUKCJA ZAPISÓW
Dostęp do instrukcji zapisów na zajęcia wychowania fizycznego można uzyskać poprzez znajdujący się po lewej stronie link "Pomoc".