Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 115 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 1628 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Kaliszu.

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się u osób prowadzących zajęcia
 2. Zajęcia w semestrze zimowym oraz letnim 2023/2024 odbywać się będą w siedzibie uczelni (obiekty sportowe Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu).
  Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się:
  • w semestrze zimowym - 3 października 2023 roku;
  • w semestrze letnim – 26 lutego 2024 roku.
 3. Student rejestruje się na zajęcia WF wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 4. Student może zapisać się tylko do grup zajęciowych dedykowanych dla swojego kierunku i roku studiów.
 5. Student może zapisać się tylko na jedną dyscyplinę.
 6. Studenta obowiązuje rejestracja roczna.
 7. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu (regulamin zajęć z wychowania fizycznego w roku akademickim 2023/2024)
 8. Szerszych informacji na temat rejestracji udzielają nauczyciele prowadzący zajęcia WF w Kaliszu.

NIE OBOWIĄZUJĄ ZWOLNIENIA LEKARSKIE

Studenci posiadający zwolnienia lekarskie lub posiadający orzeczenie o niepełnosprawności biorą udział w zajęciach teoretycznych pt. "Wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi". Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio u dr Andrzeja Rygasa w Kaliszu. (jasio204@amu.edu.pl).

PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF

O przepisanie oceny mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali ocenę dobrą lub wyższą. W celu przepisania oceny należy skontaktować się z sekretariatem SWFiS (swfis@amu.edu.pl), w treści wiadomości podając: nr indeksu, imię nazwisko oraz uzyskaną wcześniej ocenę (skan dokumentu potwierdzającego ocenę z innej uczelni). Terminy przepisywania ocen:
 • w semestrze zimowym, od 23 października do dnia 1 grudnia 2023 roku;
 • w semestrze letnim, od 25 marca do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

KOGO DOTYCZY REJESTRACJA

Rejestracja dotyczy: studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków).

TERMINY REJESTRACJI

Rejestracja roczna na zajęcia WF zostanie przeprowadzona w terminie:

3 października 2023; godz. 14:30 - 17:00
w sali sportowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu,
ul. Nowy Świat 28-30, 62-800 Kalisz