Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 111 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 531 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Kaliszu.


OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się wyłącznie przez Internet. W wyjątkowych sytuacjach, decyzję o zapisaniu do grupy może podjąć prowadzący zajęcia.
 2. Nieobecność, choroba lub wyjazd w trakcie trwanie zapisów nie zwalnia z rejestracji na zajęcia w wyznaczonym terminie przez Internet.
 3. Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń i do wyczerpania limitów miejsc w grupach.
 4. Student rejestruje się na zajęcia WF wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 5. Student może zapisać się tylko do grup zajęciowych dedykowanych dla swojego kierunku i roku studiów.
 6. Student może zapisać się tylko na jedną dyscyplinę.
 7. Studenta obowiązuje rejestracja roczna.
 8. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.
 9. Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się w semestrze zimowym 16 października 2020 roku, a w semestrze letnim 1 marca 2021 roku.
 10. Szerszych informacji na temat rejestracji udzielają nauczyciele prowadzący zajęcia WF w Kaliszu.


ZWOLNIENIE Z UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA WF
W roku akademickim 2020/2021 nie obowiązują zwolnienia lekarskie. Studenci posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach pt. "Wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi".
Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio u dr Andrzeja Rygasa w Kaliszu.(jasio204@amu.edu.pl).
PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF
O przepisanie oceny mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali ocenę "dobry" lub wyższą. Osoby te nie biorą udziału w rejestracji i w celu przepisania oceny na dany semestr powinny wysłać e-mail do sekretariatu SWFiS (swfis@amu.edu.pl) z prośbą o przepisanie oceny podając swój nr indeksu, imię nazwisko oraz uzyskaną ocenę w następujących terminach:
 • w semestrze zimowym najpóźniej do dnia 31.10.2020 r.
 • w semestrze letnim najpóźniej do dnia 31.03.2021 r.
KOGO DOTYCZY REJESTRACJA
Rejestracja dotyczy:
 • studentów I roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia (zgodnie z programem studiów dla poszczególnych wydziałów i kierunków).
TERMINY REJESTRACJI

Rejestracja roczna na zajęcia WF zostanie przeprowadzona w terminie:

30 września 2020 godz. 15:00 do godz. 22:00
Dodatkowa rejestracja – 15 października 2020 – godz.15.00 do godz. 22.00

Uwaga!
Studenci z problemami zdrowotnymi lub posiadający orzeczenie o niepełnosprawności zapisują się na następujące zajęcia:
 • wychowanie fizyczne dla osób z problemami zdrowotnymi
 • Zapisy na zajęcia rehabilitacyjne odbywają się bezpośrednio u dr Anity Jesiołowskiej-Rygas w Kaliszu.
WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WF

Aby zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego student musi:
 • Posiadać konto dostępu do systemu rejestracyjnego nadane w procesie internetowej rejestracji na studia.
 • Posiadać żeton obowiązujący w roku akademickim 2020/2021.

Każdemu studentowi uprawnionemu do rejestrowania się na zajęcia WF przyznany zostanie w systemie rejestracyjnym 1 żeton na semestr. Żeton zostanie przyznany najpóźniej do 28 września 2020r. Żeton niewykorzystany w bieżącym semestrze traci ważność. Osoby, którym z różnych przyczyn żeton nie zostanie przyznany powinny zgłosić się do SWFiS.
INSTRUKCJA ZAPISÓW
Dostęp do instrukcji zapisów na zajęcia wychowania fizycznego można uzyskać poprzez znajdujący się po lewej stronie link "Pomoc".