Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 133 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 193 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Gnieźnie.


OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się wyłącznie przez Internet. W wyjątkowych sytuacjach, decyzję o zapisaniu do grupy może podjąć prowadzący zajęcia.
 2. Nieobecność, choroba lub wyjazd w trakcie trwanie zapisów nie zwalnia z rejestracji na zajęcia w wyznaczonym terminie przez Internet.
 3. Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń i do wyczerpania limitów miejsc w grupach.
 4. Student rejestruje się na zajęcia WF wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 5. Student może zapisać się tylko do grup zajęciowych dedykowanych dla swojego kierunku i roku studiów.
 6. Student może zapisać się tylko na jedną dyscyplinę.
 7. Studenta obowiązuje rejestracja roczna.
 8. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.
 9. Pełna informacja o zajęciach wychowania fizycznego przedstawiona jest na stronie Kolegium Europejskiego UAM w zakładce „Sport”.
 10. Szerszych informacji na temat rejestracji udziela sekretariat SWFiS.


ZWOLNIENIE Z UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA WF
Od roku akademickiego 2019/2020 studenci Kolegium Europejskiego w Gnieźnie posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach z wychowania fizycznego i zapisują się do grup zajęciowych dedykowanych dla swojego kierunku i roku studiów. O sposobie i formie zaliczenia przedmiotu informować będą prowadzący zajęcia. Szczegółowych informacji udziela dr Fryderyk Musielak (środa hala sportowa Kolegium Europejskiego).
PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF
O przepisanie oceny mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali ocenę "dobry" lub wyższą. Osoby te nie biorą udziału w rejestracji i w celu przepisania oceny powinny zgłosić się:
 • w semestrze zimowym najpóźniej do dnia 18.10.2019 r.
 • w semestrze letnim najpóźniej do dnia 06.03.2020 r.
do dra Fryderyka Musielaka (środa hala sportowa Kolegium Europejskiego).
KOGO DOTYCZY REJESTRACJA
Rejestracja dotyczy:
 • studentów I roku projektowania kultury,
 • studentów I i II roku komunikacji europejskiej,
studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywających się w Gnieźnie.

TERMIN REJESTRACJI

2 październik 2019 godz. 15:00 – 22:00

WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WF

Aby zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego student musi:
 • Posiadać konto dostępu do systemu rejestracyjnego nadane w procesie internetowej rejestracji na studia.
 • Posiadać żeton obowiązujący w roku akademickim 2019/2020.

Każdemu studentowi uprawnionemu do rejestrowania się na zajęcia WF przyznany zostanie w systemie rejestracyjnym 1 żeton na semestr.
Żeton zostanie przyznany najpóźniej do 26 września 2019 roku.
Żeton niewykorzystany traci ważność. Osoby, którym z różnych przyczyn żeton nie zostanie przyznany powinny zgłosić się do SWFiS.
INSTRUKCJA ZAPISÓW
Dostęp do instrukcji zapisów na zajęcia wychowania fizycznego można uzyskać poprzez znajdujący się po lewej stronie link "Pomoc".