Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
USOS
USOS R e j e s t r a c j a   ż e t o n o w a
ostatnia migracja danych: 115 dni temu
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 277 dni temu

Informacje dotyczące rejestracji na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów studiujących w Gnieźnie.

OGÓLNE ZASADY REJESTRACJI NA ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 1. Zapisy na zajęcia WF odbywają się poprzez system USOS Web (Internet)
  29 września 2023 roku w godz. 15:00 – 22:00
  W wyjątkowych sytuacjach, decyzję o zapisaniu do grupy może podjąć prowadzący zajęcia. Zajęcia w semestrze zimowym oraz letnim 2023/2024, odbywać się będą w siedzibie uczelni (hala sportowa Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie).
 2. Zajęcia wychowania fizycznego rozpoczną się:
  • semestrze zimowym - 3 października 2023 roku;
  • w semestrze letnim – 26 lutego 2024 roku.
 3. Nieobecność, choroba lub wyjazd w trakcie trwanie zapisów nie zwalnia z rejestracji na zajęcia w wyznaczonym terminie przez Internet.
 4. Rejestracja odbywa się wg kolejności zgłoszeń i do wyczerpania limitów miejsc w grupach.
 5. Student rejestruje się na zajęcia WF wybierając dyscyplinę, termin i miejsce odbywania zajęć oraz prowadzącego, stosownie do swoich zainteresowań oraz możliwości czasowych.
 6. Student może zapisać się tylko do grup zajęciowych dedykowanych dla swojego kierunku i roku studiów.
 7. Student może zapisać się tylko na jedną dyscyplinę.
 8. Studenta obowiązuje rejestracja roczna.
 9. Niezarejestrowanie się na zajęcia wychowania fizycznego może skutkować niezaliczeniem przedmiotu (regulamin zajęć z wychowania fizycznego w roku akademickim 2023/2024)
 10. Szerszych informacji na temat rejestracji udziela prowadzący zajęcia WF w Gnieźnie
 11. mgr Piotr Śmigórski (e-mail: smigor2@wp.pl)

NIE OBOWIĄZUJĄ ZWOLNIENIA LEKARSKIE

W roku akademickim 2023/2024 studenci Collegium Europejskiego w Gnieźnie posiadający zwolnienia lekarskie biorą udział w zajęciach z wychowania fizycznego i zapisują się do grup zajęciowych dedykowanych dla swojego kierunku i roku studiów. O sposobie i formie zaliczenia przedmiotu informować będą prowadzący zajęcia.
Szczegółowych informacji udziela mgr Piotr Śmigórski (e-mail: smigor2@wp.pl).

PRZEPISANIE OCENY Z ZAJĘĆ WF

O przepisanie oceny mogą ubiegać się tylko studenci, którzy zaliczyli zajęcia z wychowania fizycznego na państwowej uczelni wyższej i uzyskali wyłącznie ocenę dobrą lub wyższą. W celu przepisania oceny należy skontaktować się z sekretariatem SWFiS (swfis@amu.edu.pl), w treści wiadomości podając: nr indeksu, imię nazwisko oraz uzyskaną wcześniej ocenę (skan dokumentu potwierdzającego ocenę z innej uczelni).
Terminy przepisywania ocen:
 • w semestrze zimowym, od 23 października do dnia 1 grudnia 2023 roku;
 • w semestrze letnim, od 25 marca do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

KOGO DOTYCZY REJESTRACJA

Rejestracja dotyczy:
 • studentów I roku projektowania kultury,
 • studentów I i II roku komunikacji europejskiej, studiów stacjonarnych pierwszego stopnia odbywających się w Gnieźnie.

TERMIN REJESTRACJI

29.09.2023 roku godz. 15:00 – 22:00

WARUNKI JAKIE NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA WF

Aby zapisać się na zajęcia wychowania fizycznego student musi:
 • Posiadać konto dostępu do systemu rejestracyjnego nadane w procesie internetowej rejestracji na studia.
 • Posiadać żeton obowiązujący w roku akademickim 2023/2024.
Każdemu studentowi uprawnionemu do rejestrowania się na zajęcia WF przyznany zostanie w systemie rejestracyjnym 1 żeton na semestr.
Żeton zostanie przyznany najpóźniej 27 września 2023 roku.
Żeton niewykorzystany traci ważność. Osoby, którym z różnych przyczyn żeton nie zostanie przyznany powinny zgłosić się do sekretariatu SWFiS ((swfis@amu.edu.pl).

INSTRUKCJA ZAPISÓW

Dostęp do instrukcji zapisów na zajęcia wychowania fizycznego można uzyskać poprzez znajdujący się po lewej stronie link "Pomoc".